Comunicat de CNT Catalunya arrel del atemptat a Barcelona de Agost de 2017