Karlo Korŝo: Dek tezoj pri marksismo hodiaû

Karl Korsch (Karlo Korŝo) : Dek tezoj pri marksismo hodiaû. (1950)
Grava verko pri la limoj de la marksa pensinterpreto. Ni devus utiligi marksajn ideojn (k ankaû Bakuninajn ideojn.. ktp.) nur post transdoni ilin al nian tempon…

Submitted by Reddebrek on June 2, 2017

1. Jam ne havas sencon demandi ĝis kiu punkto la instruado de Marx kaj Engels estas, nuntempe, teorie akceptebla kaj praktike aplikebla.

2. Hodiaŭ, ĉiuj provoj por restarigi la marksisma doktrino, kiel aro, en lia originala funkcio kiel teorio de la socia revolucio de la laborista klaso estas reakciaj utopioj.

3. Kvankam esence dubasencaj, estas tamen gravaj aspektoj de Marksa instruado kiuj en siaj ŝanĝantaj funkcioj kaj aplikantaj al diversaj lokoj havas konservinta sian efikecon ĝis hodiaŭ. Ankaŭ, la impeto generita per la praktiko de la malnova marksisma laborista movado estas aktuale enmetita en la praktika luktoj de popoloj kaj klasoj.

4. La unua paŝo en re-starigo de revolucia teorio kaj praktiko konsistas en rompi kun tiu marksismo kiu asertas akapari revolucian iniciaton kaj en teoria kaj en praktika direkto.

5. Marx estas hodiaŭ nur unu el la multnombraj pioniroj, fondintoj kaj evoluigantoj de la socialisma movado de la laborista klaso. Ne malpli gravaj estas la tiel nomata Utopiajn socialistojn ekde Thomas More ĝis nun. Ne malpli gravaj estas la grandaj rivaloj de Marx, kiel Blanqui, kaj lia ĵuraj malamikoj, kiel Proudhon kaj Bakunin. Ne malpli grava, en la fina rezulto, estas la pli freŝaj disvolviĝoj kiel germana revisionismo, franca sindikatismo, kaj rusa bolŝevismo.

6. La sekvaj punktoj estas aparte gravegaj por la marksismo: (a) lia dependeco de la subevoluintaj ekonomiaj kaj politikaj kondiĉoj en Germanio kaj ĉiuj aliaj landoj de centra kaj orienta Eŭropo, kie haveblis politikan gravecon; (b) lia senrezerva adhero al la politika formoj de la burĝa revolucio; (c) la senrezerva akcepto de la antaŭita ekonomiaj kondiĉoj de Anglio kiel modelo por la estonta evoluo de ĉiuj landoj kaj kiel objektiva antaŭkondiĉoj por la transiro al socialismo; al kiuj oni devus aldoni; (d) la konsekvencojn de lia ripetite senesperaj kaj kontraŭdiraj provoj por rompi tiujn kondiĉojn.

7. La rezultoj de ĉi tiuj kondiĉoj estas: (a) La supertaksado de la Stato kiel decida instrumento de socia revolucio; (b) la mistika identigo de la kapitalista ekonomia disvolviĝo kun la socia revolucio de la laborista klaso; (c) la posta dubasenca disvolviĝo de tiu unua formo de la Marksian teorio de revolucio de la artefarita greftado sur ĝin de teorio de la komunisma revolucio en du fazoj; tiu teorio, direktita unuflanke kontraŭ Blanqui, kaj sur la alia kontraŭ Bakunin, rabis de la aktuala movado la realan emancipiĝon de la laborista klaso kaj metas ĝin en la nedifinita estonteco.

8. Ĉi tiu estas la punkto por insertado de la leninismo aŭ bolŝevisto disvolviĝo, kaj ĝi estas en ĉi tiu nova formo kiu marksismo estis kopiitaj al Rusio kaj Azio. Per ĝi marksismo estis ŝanĝita; de revolucia teorio fariĝis ideologio. Tiu ideologio eblis kaj estis uzita por diversaj malsamaj celoj.

9. Ĝi estas de ĉi vidpunkto kiun oni venas, por juĝi en kritika spirito la du rusaj revolucioj de 1917 kaj 1928, kaj estas el ĉi tiu vidpunkto, ke oni devas determini la funkciojn plenumita de marksismo hodiaŭ en Azio kaj mondskale.

10. Kontrolo de la laboristoj super produktado de siaj propraj vivoj ne venos el iliaj okupantaj postenoj, en la internacia kaj la mondaj merkatoj, forlasitaj de la mem-detruante kaj tiel nomata libera konkurado de la monopolistaj posedantoj de la rimedoj de produktado. Tiu kontrolo povas nur rezulti de planata interveno de ĉiuj klasoj hodiaŭ ekskluditaj de ĝi en produktado kiu hodiaŭ jam strebas ĉiel por esti reguligita en monopola kaj planata modo.

El Koletivista Rondo

Comments