1920s

Short comments on Mike Davis’ “Old Gods and New Enigmas - Notes on Revolutionary Agency”

We decided to read and discuss Mike’s text because the question he is asking is a pertinent one: ‘who can become a social force of revolution?’ By looking at what constituted revolutionary agency during the peak-time of working class radicalism between 1870 and 1920, we can perhaps better assess our chances in the present.

Manifesto of the Socialist Party of Canada 1920

Manifesto of the Socialist Party of Canada 1920
Preface to 5th Ed

Anty-parlamentarna rezolucja Władysława Kowalskiego-Grzecha

II_konferencja_kprp

Na II konferencji Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w 1921 roku Władysław Kowalski-Grzech (główny przedstawiciel lewicy komunistycznej w Polsce) i anonimowy tow. C. przedstawili rezolucje przeciwko udziałowi partii komunistycznej w wyborach parlamentarnych. Opowiedzieli się za zastąpieniem burżuazyjnego parlamentaryzmu systemem Rad Delegatów Robotniczych. Ostatecznie jednak II Konferencja wypowiedziała się za udziałem w wyborach 18 głosami przeciw 11.

How to Strangle Anarchists

An account of the Amakasu Incident where Ito Noe, Ōsugi Sakae, and their six-year old nephew where murdered by police lieutenant Amakasu Masahiko, during the Great Kanto Earthquake.

1921: The Mitsubishi-Kawasaki Strike

A dissertation about the largest strike in pre WWII Japanese history by workers at the port of Kobe. The strike was an attempt by the workers to supplant the authority of management and secure their own autonomy. The text also covers the industrialisation of Japan and the early development of the Japanese labour movement.

Marksizm Pierwszej Międzynarodówki - Karl Korsch

pierwsza_międzynarodowka

Niemiecki marksista Karl Korsch o Pierwszej Międzynarodówce (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników). Tekst napisany w 1924 r.

Tezy Frakcji Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej

bordiga

Tezy te zostały opracowane w 1920 przez Amadeo Bordigę, który reprezentował frakcję Komunistów-Abstencjonistów w Włoskiej Partii Socjalistycznej (PSI) - frakcja ta dążyła do utworzenia nowej partii komunistycznej, w opozycji do skorumpowanej frakcji parlamentarnej PSI (Turati i Modigliani). Komunistyczna Partia Włoch (PCd'I) powstała w 1921, lecz w interesie jedności przyjęła stanowisko II Kongresu Trzeciej Międzynarodówki (tzw. "rewolucyjny parlamentaryzm" a nie abstencjonizm).

Political Protest in Interwar Japan

A collection of propaganda produced by Leftist political parties, Unions and the Proletarian Cultural movement. With accompanying notes placing them in context.

Interactive map of workers’ councils (1917-1927)

Ivanovo_Voznesensk_Soviet_1917

The 1917 revolution in Russia, and the comeback of workers’ councils, signalled the start of a revolutionary wave that spread across the world over the next ten years. The map below is an attempt at charting the spread of the council movement in the 1917-1927 period. Work in progress!