Staking Egyptische textielindustrie escaleert: duizenden leggen werk neer

Foto egyptsolidarityinitiative.org
Foto https://egyptsolidarityinitiative.org

Opnieuw zijn werkers in Mahallah in staking gegaan tegen de directie en de vakbonden over het niet uitbetalen van salaris.

Submitted by propofread on August 18, 2017

In de wijk Mahalla al-Kubra in de Nijldelta, waar de textielindustrie van Egypte geconcentreerd is en die altijd deel heeft uitgemaakt van de voorhoede van Egyptische bewegingen, is een staking gaande door zeventienduizend werkers.

De werkers eisen een loonverhoging om de inflatie van 33 procent op te vangen. De werknemers kondigen aan te "zullen vechten tot het bittere einde." Een overwinning hier kan protesten in het hele land teweegbrengen.

De beweging begon zaterdagavond 12 augustus met een werkonderbreking van enkele uren, maar in het licht van de onbuigzaamheid van het bedrijf en provocaties van beveiligingswachters (die de werknemers vroeg om afstand te nemen van "agitators") werd de staking uitgebreid tot dertig vestigingen in deze industriële hub. Volgens de Egyptische onafhankelijke pers staat de staking honderd procent vast.

De werknemers eisen jaarlijkse bonussen en winstdelingsbetalingen, die vaak van de loonstrook verdwijnen. In dit geval begon de staking met een niet uitgekeerde bonusbetaling die in juli verschuldigd was. Na een maand wachten begon de staking met een veel bredere lijst van eisen, die uitkwamen op een loonsverhoging van 10 procent.

De Misr Spinning and Weaving Company (MSWC) heeft herhaaldelijk gepoogd met de werknemers te onderhandelen, maar alleen via de staatsbond. Deze bond spelt geen rol in de staking en kiest vaak de kant van de staat en de bazen.

Hoewel het bedrijf bereid was concessies te doen, hebben werknemers geweigerd om compromissen te accepteren en ze verklaren te willen blijven staken totdat al hun legitieme eisen zijn voldaan. Velen geloven dat de stakingen in Mahalla in 2006 en 2007 en de golf van sociale protesten erna de vonk was voor de revolutie op het Tahrirplein in 2011.

Mahalla is regelmatig een baken geweest voor een bredere beweging in het land, vooral omdat de economische situatie er voor de arbeidersklasse rampzalig is (en minder goed voor de middelklasse). Het regime zou kunnen overgaan tot de onderdrukking van de arbeiders, maar dit zou gevaarlijker zijn dan onderdrukking tegen Tahrir Square of zelfs het Moslim Broederschap. Maar hun eisen inwilligen zoals de staat in het verleden heeft gedaan, kan de sluizen openen voor meer eisen door de rest van de arbeidersklasse

Het onafhankelijke platform Yanair Gate citeert een staker uit Mahalla: "Opnieuw zal de revolutie bij ons beginnen, in Mahalla, zoals het de eerste keer deed. We zetten het protest voort."

Vertaling van 17,000 Egyptian textile workers on all-out strike door Internationalist Communist Tendency

Comments

propofread

6 years 9 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by propofread on August 18, 2017

A report by Mada Masr says 16,000 workers were on strike by Sat August 5,
https://www.madamasr.com/en/2017/08/08/news/u/16000-workers-on-strike-at-mahalla-textile-company/