Nederlands

Recensie: Ernst Bloch’s Das Prinzip Hoffnung - Loren Goldner

Three volumes of Bloch’s Das Prinzip Hoffnung

Een recensie van Ernst Bloch's Das Prinzip Hoffnung (1959) die ingaat op de actualiteit van Bloch's denken over de relatie natuur/mens/techniek en de politisering van technologie en natuurwetenschap.

Tegen arbeid, tegen kapitaal - een interview met Robert Kurz

Robert Kurz

“Een kritiek op het kapitalisme vanuit het standpunt van de arbeid is een logische onmogelijkheid, omdat je het kapitalisme niet vanuit het oogpunt van zijn eigen substantie kan bekritiseren.”

In dit interview uit 2010 praat journalist/filosoof Robert Kurz over de vragen die hij in zijn werk stelt: de dynamiek van economische crisis, hoe het kapitalisme in de loop van de geschiedenis zijn eigen substantie steeds verder uitholt en de crisistheorie van Marx. Hij schetst wat de actuele inhoud zou zijn van een ecologisch houdbare maatschappij op basis van “bewuste maatschappelijke planning”, in tegenstelling tot de “planning van de waarde” die in het Oostblok als socialisme gold.

Vakbonden: een inleiding

Stakende bezorger van Deliveroo

Een korte inleiding tot vakbonden, wat het zijn, wat hun functie in de maatschappij is en hoe wij bij libcom.org denken dat we ze, als werkers, zouden moeten benaderen.

Milieu: een inleiding

A factory emitting smoke

Een inleidende bespreking over de groeiende milieucrisis, waardoor deze veroorzaakt wordt en hoe we denken dat de onderliggende problemen kunnen worden opgelost.

Sloop de restaurants — Een werkerskritiek op de cateringindustrie

Sloop de restaurants

Een vertaling van de 60-pagina tellende geïllustreerde gids Abolish Restaurants bij de dagelijkse ellende, stress, verveling en vervreemding van restaurantwerk, evenals manieren waarop restaurantwerkers ertegen strijden. Aan de hand van een reeks antikapitalistische ideeën en een schat aan persoonlijke ervaring is het deels een analyse, deels een strijdoproep. De eerste, oorspronkelijke druk in het Engels dateert van 2006. Nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar.

Gewapende vreugde - Alfredo M. Bonanno

Alfredo M. Bonanno

De meest beruchte tekst van de Italiaanse opstandsanarchist Alfredo Bonanno, Gewapende vreugde uit 1977, is een oproep tot militante, speelse actie. Het boek werd verboden in Italië en na publicatie vernietigd.
v1.5.2

6 redenen waarom Chomsky verkeerd zit over antifa

Foto Jan Kees Helms en AFA Nederland

Noam Chomsky leverde onlangs wat commentaar op antifa en militant anti-fascisme in het algemeen. De opmerkingen zijn even slecht getimed als slecht geïnformeerd. Hier is waarom we denken dat hij verkeerd zit.

Staking Egyptische textielindustrie escaleert: duizenden leggen werk neer

Foto egyptsolidarityinitiative.org

Opnieuw zijn werkers in Mahallah in staking gegaan tegen de directie en de vakbonden over het niet uitbetalen van salaris.

Voorbij de agrarische revolutie - Peter Jonas

Landarbeiders

De hieronder vertaalde tekst gaat over de rol die de agrarische revolutie gespeeld heeft in marxistische bewegingen en hun onderliggende historisch-theoretische aannames over kapitalistische ontwikkeling. Daarnaast neemt het de actuele stand van die vraag op, na de wereldwijde ondergang van kleine onafhankelijke boeren en revolutionaire boerenbewegingen, en vraagt wat er over is van een communistisch agrarisch programma in de wereld van agro-industrie en gigasteden.

Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie - Mehmet Kirmaci

Over de hele wereld zijn plekken aan te wijzen waar geprobeerd is om van onderop een andere, vrije, socialistische samenleving op te bouwen. Feit is dat veel van deze initiatieven geen stand hebben kunnen houden. Vanwege een kaping door autoritaire elites, of door brute repressie door de oude orde. Ook het relatief onbekende Turkse Fatsa (1979-1980) hoort met zijn eigen historische bijzonderheden tot deze eervolle rij, en behoort daarmee tot onze politieke erfenis.