1910s

Socialist Party of Canada Western Clarion Literature for sale

Socialist Party of Canada Western Clarion Literature for sale

Socialist Party of Canada Western Clarion Literature for sale by the Dominion Executive Committee

The Way to Power

The Way to Power, 1913 pamphlet from the Socialist Party of Canada by J. B. Osborne

Havana hub: Cuban anarchism, radical media and the trans-Caribbean anarchist network, 1902-1915

Kirwin Shaffer's article exploring the role the Havana-based weekly anarchist newspaper ¡Tierra! had in forging both a Cuban-wide and larger Caribbean-wide anarchist network from 1902-1915.

No Compromise - No Political Trading: The Marxian Socialist Tradition in British Columbia Family Tree

Page 7

No Compromise - No Political Trading: The Marxian Socialist Tradition in British Columbia Family Tree

Czego chce Związek Spartakusa? - Róża Luksemburg

Spartakusbund

Projekt programu Komunistycznej Partii Niemiec (Związku Spartakusa) napisany przez Różę Luksemburg. Jednogłośnie przyjęty i opublikowany w „Die Rote Fahne” (14 grudnia 1918 r.).

Galeria: Rady Delegatów Robotniczych w Polsce

del_rob

Rady Delegatów Robotniczych zaczęły powstawać w Polsce w 1918 r. Niektóre zostały szybko zneutralizowane przez nurty reformistyczne, inne utworzyły swoją własną milicję, Czerwoną Gwardię i otwarcie kwestionowały tworzące się państwo polskie. W ich strukturach działały przeróżne radykalne nurty polityczne, walczące o wpływy między sobą. Wśród nich była Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), PPS-Lewica, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP), czy Bund. Poniższa galeria to zbiór ulotek, odezw i zdjęć z tego okresu.