Esperanto

Por ataki kaj por defendi - Wilhelm Liebknecht

Parolado de Wilhelm Liebknecht Marksista teoristo. La 1871 parolado estis kontraŭ la milito inter Francujo kaj Germanujo kaj alvokis por laboristan revolucion.

Etiko, I - Petro Kropotkino

De Petro Kropotkin, trad. el la rusa. 1926, 236 p, SAT. "Filozofia studado pri la deveno de l' moralaj konceptoj. La valoro de la traduko estas nediskutebla, kvankam la frazoj estas ofte longaj."

Platformo de organizo de la Ĝenerala Unuiĝo de Anarkiisto

Traduko fare de Jesús González de la propono de la Grupo Dielo Truda pri tutanarkiista organizaĵo

Deklaro de la irana kolektiva “anarkiisma epoko” pri murdo de irana ŝtata teroristo

Deklaro de la irana kolektiva “anarkiisma epoko” pri murdo de irana ŝtata teroristo

Bakunin: la anarkiismo kaj la revolucio

Artikolo pri Bakunin verkita de Julián Vadillo publikigita de NKL (http://cnt.es/noticias/bakunin-el-anarquismo-y-la-revoluci%C3%B3n) kaj esperantigita de Jesús González

Ĉifonista manifesto de Puigcerdá Batalo por la Historio

Manifesto disdonita en Puigcerdá la 27-an de aprilo 2018, en la 81-a datreveno de la mortigo de Antonio Martín "la durruti de Cerdaña”, okaze de la prezento de la libro: "Naciistoj kontraŭ anarkiistoj en Cerdaña, 1936-1937".

Revolucio kaj kontraŭrevolucio en Katalunujo (1936-37)

Traducción al esperanto del libro de Carlos Semprún-Maura "Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-1937)", realizada por el compañero Jesús González del Sindicato de Banca de Barcelona y editado digitalmente por la FLS de Viladecans.

Metropoliteno - Vladimir Varankin

V. Varankin — instruisto de kavaleria lernejo. Urbo Tverj, 1925

Romano de Vladimir Varankin verkisto de Esperanto por Laboristoj. El la eldonejo "Sur la paĝoj de «Metropoliteno» vi legos pri la eventoj, kiuj kaŭzis naskiĝon de naziismo en Germanio kaj uzurpon de potenco en USSR far la koterio de Stalin."

Esperanto-malpermeso antaŭ 70 jaroj

La 17an de majo 1935 la tiama germana ministro pri scienco, edukado kaj popolklerigo, Bernhard Rust, malpermesis la instruadon de Esperanto en germanaj lernejoj.

Popola Fronto: 1936-1939

La kompleta kolekto de Popola Fronto