List otwarty do delegacji robotniczych udających się z Ameryki i Europy do Rosji (1927)