Platforma polityczna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918)