Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski