List radnego W. Kowalskiego do Prezydium Rady Miejskiej m. Warszawy (1918)

sdkpil
SDKPiL

W tym liście Władysław Kowalski (pseudonim Grzech, Ślusarski; 1883-1937), członek SDKPiL a później lewicy KPRP, wyjaśnia powody swojego odejścia z Rady Miejskiej miasta Warszawy. Powstanie rad robotniczych w całym kraju oznaczało początek ery światowej rewolucji, w świetle której demokracja przedstawicielska i parlamentarna staje się wyłącznie jarzmem dla klasy robotniczej – „Najwyższą i jedyną władzą proletarjatu Warszawy musi być Rada Delegatów Robotniczych”.

Submitted by Dyjbas on August 20, 2016

Jako przedstawiciel rewolucyjnego proletarjatu Warszawy, wstąpiłem do Rady Miejskiej, by z trybuny jej wyjaśniać klasie robotniczej przyczyny klęsk, jakie ją nękają, wzywać ją do rewolucyjnej walki o socjalizm.

Po pierwszych mych wystąpieniach, w których piętnowałem politykę klas posiadających i jej organów, politykę wyzysku, wygładzania i prześladowania proletarjatu, politykę, nikczemnej uległości wobec władz okupacyjnych i wykazywałem konieczność rewolucji socjalnej, zostałem oderwany od życia publicznego i wysłany do obozu jeńców na dwuletnią niewolę.

Hasła, które w imieniu organizacji SDKPiL krzewiłem, hasła obalenia kapitalizmu i imperjalizmu i nieugiętej walki mas robotniczych o socjalizm, dzisiaj poczynają się i u nas wcielać w życie. Przepoiły one świadomość mas robotniczych całego świata i stały się dnia dzisiejszego sztandarem mas roboczych w Polsce.

Dziś gdy Rady proletarjatu miast i wsi pokrywają swą siecią cały kraj, gdy na czoło mas robotniczych Warszawy wysuwa się Rada Delegatów Robotniczych m. Warszawy, dziś burżuazyjna Rada Miejska jest ciałem martwem i może ratować pozory życia tylko dzięki rozszalałej reakcji burżuazji i anty-rewolucyjnym wysiłkom t. zw. Rządu Ludowego.

Najwyższą i jedyną władzą proletarjatu Warszawy musi być Rada Delegatów Robotniczych.

W tych warunkach dalsze me pozostawanie w Radzie Miejskiej staje się bezcelowe, mandat swój składam w ręce mych wyborców i wzywam ich do spotęgowanej wialki o wyzwolenie z kajdan kapitalizmu, do walki o socjalizm.

WŁADYSŁAW KOWALSKI

Źródło: Nasza Trybuna, Nr. 4, dn. 6 grudnia 1918 r.

Comments

akai

7 years 10 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by akai on August 21, 2016

Tylko rady horyzontalne mogą być rewolucyjne. Każda władza żyć przeszkadza.

akai

7 years 10 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by akai on August 21, 2016

No i chyba ten Kowalski jako Marszałek Sejmu w czasie PRL-u pokazał jak wyglądała jego walka o wyzwolenie. hehehehehehe

akai

7 years 10 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by akai on August 21, 2016

No i chyba ten Kowalski jako Marszałek Sejmu w czasie PRL-u pokazał jak wyglądała jego walka o wyzwolenie. hehehehehehe

Dyjbas

7 years 10 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Dyjbas on August 21, 2016

Nie ten Kowalski. ;) Kowalski-Grzech, o którym tu mowa, był aresztowany przez Stalinistów w 1934, i zmarł w niewoli jakoś w 1937. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kowalski_(komunista)

Kowalski, który był Marszałkiem Sejmu w czasie PRL-u, to zupełnie inny Kowalski, wywodzący się z ruchu ludowego. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Kowalski_(polityk)

[libcom coś nie czyta tych linków w pełni, więc sobie skopiuj i wklej w wyszukiwarce]

O lewicy KPRP trochę napisałem tutaj: https://libcom.org/history/brief-history-communist-workers%E2%80%99-party-poland (kiedyś w końcu skończę to tłumaczyć na polski. :P )