List radnego W. Kowalskiego do Prezydium Rady Miejskiej m. Warszawy (1918)