Blogs

Providing analysis and criticism (mostly criticism).

Anarchist blogging. This is an extension of my main blog: https://antisystemic.blogspot.com/

SJZC = “世界之窗”。这个历史文库的宗旨在于,收集世界各地各个年代阶级斗争经验的中文报告和分析,希望有助于今日华语世界无产者的行动自学。欢迎投稿:sjzc [at] protonmail.com

Hein is a spokesperson for Burmese Atheists which is a humanist organisation founded by libertarian socialists and anarchists in 2015.
He also is one of the founders of Libertarian Marxism Myanmar which is a platform that advocates anarchism and the libertarian aspects of Marxism.

I am a Christian anarcho-pacifist who's interests range in philosophy, theology, economics, psychology, and evolutionary biology.

Radical history and culture, by a middle-aged London-based nerd.

Mèo Mun là một nhóm người Việt Vô trị có mục tiêu chia sẻ tư liệu và kiến thức về Chủ nghĩa Vô trị với bạn đọc Việt Nam. Ngoài ra, chúng mình cũng phân tích các vấn đề xã hội qua góc nhìn của người Vô trị Việt Nam.
Liên hệ với chúng mình qua email: [email protected]