Olimpiaj ludoj en Barcelono: Eduardo Vivancos

Artikolo pri la Popolaj Olimpiaj Ludoj de Barcelono, verkita de partopreninto, Eduardo Vivancos.

Submitted by Reddebrek on November 1, 2016

Artikolo verkita katalunlingve en la jaro 1992 kaj aperinta samjare en la revuo “Flama”, organo de la Kataluna Asocio de Toronto.

“Plej grave en la Olimpiaj ludoj ne estas gajni, sed partopreni”

Pierre de Coubertin

Dank’ al la XXV Olimpiaj Ludoj Barcelono iĝis la celpunkto de la rigardoj de milionoj da personoj ĉie en la mondo. Ŝajnas ke Barcelono estis reeltrovita. Ĉiuj parolas pri ĝi. La gazetaro kaj televido montris bildojn kiuj ŝajnas veni el lando de mirindaĵoj. Bildoj de la tuta urbo, de ĝiaj karakterizaj monumentoj, de la Gotika Kvartalo, de la olimpika vilaĝo, de la ĵus konstruita Palaco Sant Jordi, de la multnombraj sportaj instalaĵoj kaj de la olimpika stadiono de Montjuic. Ho, stadiono de Montjuic! Por multaj personoj de mia generacio ĝi estas plena je memoroj kaj de certa nostalgio. Mi mense revidas tiun stadionon kia ĝi estis de antaŭ 56 jaroj (1936). Grupoj da entuziasmaj kaj iluziplenaj gejunuloj iris tien ĉiutage por sin trejni kun la celo kvalifikiĝi por partopreni en la porjunulaj konkursoj de la Olimpiaj Ludoj de Barcelono. Jes, mi bone diras, la Olimpiaj Ludoj de Barcelono, kiu devis okazi en la jaro 1936, kvankam nuntempe oni ne multe mencias pri tiu signifoplena evento.

Sed antaŭ daŭrigi pri la historio de tiu olimpiado, bedaŭrinde frustrita pro tragikaj cirkonstancoj, ni turnu la paĝon de la libro de la tempo kaj mallonge ni trarigardu la historion de la modernaj Olimpiaj Ludoj. La iniciatanto de la Ludoj estis la franco Pierre de Coubertin, sincera humanisto kiu kredis ke partopreno de homoj el la tuta mondo en sportaj konkursoj alportus spiriton de amikeco, frateco kaj komprenemo inter la partoprenantoj el kiu ajn etna deveno, kredo aŭ socia pozicio ili estas. Ni notu ke, bedaŭrinde, la idealismaj celoj de Pierre de Coubertin nur parte realiĝis kaj ke la Ludoj estis ofte falsigitaj pro aĉaj politikaj manipulacioj, rasismo, furioza naciismo, netoleremo, senbrida komercismo kaj la ambicio gajni je ĉiu kosto, uzante rimedoj ne tre etikaj, kontraste kun la deziroj de Coubertin kiam li diris: “Plej grave en la Olimpiaj ludoj ne estas gajni, sed partopreni; plej grave en la vivo ne estas la triumfo, sed la klopodo por ĝin atingi.”

La idealo kiun Pierre de Coubertin proponis al la partoprenantoj, ne identiĝas al la sola venko, sed al la kavalireca spirito de la sporto, ĝia sindonema praktiko, la afabla akcepto de la sorto, ĉu favora, ĉu malfavora, la amikeca kunlaborado inter nacioj, etnoj kaj individuoj ĝenerale, celoj kiuj enhavas altvalorajn moralajn elementojn kaj kiujn la publiko ankaŭ scias apreci.

La unua moderna Olimpiado okazis en Ateno en la jaro 1896, kaj ekde tiam, escepte dum la jaroj de la du mondmilitoj, ĝi okazas ĉiun kvaran jarojn en malsama urbo. Ja ekde la komenco de la olimpia movado la barcelonanoj montris grandan intereson por la Ludoj. Kiam en la jaro 1929 konstruiĝis la stadiono de Montjuic, la intenco estis posedi la bezonataj strukturoj por povi ilin organizi. Konsekvence Barcelono prezentis, siatempe, la kanditatecon por organizi la Ludojn de la XI-a Olimpiado de la jaro 1936.

La Internacia Olimpia Komitato kunvenis en Barcelono en la jaro 1931, sed ĝiaj membroj ne atingis interkonsenton. Unu jaro poste, en 1932, la komitatanoj renkontiĝis en Los Anĝeleso kaj per balotado ili elektis Berlinon. Tiu urbo ricevis 43 voĉdonojn, kontraŭ 16 por Barcelono kaj 8 sindetenoj. En tiu tempo Germanio havis politike centrisman reĝimon, kaj donis la impreson ke ĝi povis organizi la ludojn kun certa garantio de senpartieco. Sed en januaro de 1933 Adolf Hitler kaptis la ŝtatan povon kaj tuj li enkondukis rasistajn leĝojn. La senpartieco jam ne eblis malgraŭ la promesoj faritaj de Hitler al Baillet-Latour, prezidanto de la Internacia Olimpia Komitato.

La 5-an de septembro de la jaro 1935 Hitler proklamis la leĝojn de Nuremberg senigante la judojn de la germana civitaneco, kaj samtempe li intensigis kruelan persekuton kontraŭ siaj politikaj oponantoj. Tiaj cirkonstancoj kreis etoson de ĝenanta timo. Multaj sportuloj rifuzis iĝi instrumentoj de la nazia propaganda maŝino. En multaj landoj kreiĝis komisionoj kun la celo trovi alternativojn al la ludoj de Berlino. La logika loko estis Barcelono kiu, kiel ni jam vidis supre, kandidatiĝis por la organizado de la Olimpiaj Ludoj kelkajn jarojn antaŭe. Konsekvence kreiĝis la Komitato de la Popola Olimpiado de Barcelono kies prezidanto estis Josep Antoni Trabal; la sekretario estis Jaume Miravitlles, konsiliano de la aŭtonoma kataluna registaro (Generalitat de Catalunya). La dato: de la 19-a ĝis la 26 de julio. Baldaŭ alvenis aliĝoj el Francio, Usono, Svisio, Belgio, Kanado, Grekio, Svedio, Maroko kaj multaj aliaj landoj. Pro evidentaj motivoj ne venis aliĝoj el Germanio, sed kompense aliĝis multaj germanoj kiuj loĝis eksterlande kaj por kiuj la partopreno en la ludoj de Berlino estis kompreneble barita.

Sabate postagmeze, la 18-an de julio, la stadiono de Montjuic bolis je aktiveco. Multaj alilandaj atletoj troviĝis tie por trejniĝi kaj por interkonatiĝi kun aliaj partoprenantoj de la Ludoj. Ankaŭ tie troviĝis multaj barcelonaj junuloj, membroj de la sporta fako de la Popola Enciklopedia Ateneo, de la Barcelona Laborlernejo kaj de aliaj lokaj kluboj. Tiuj junuloj devis praktiki gimnastikajn ekzercojn por esti prezentataj la morgaŭon. La kontaktoj inter ambaŭ grupoj estis ege interesaj kaj instruplenaj malgraŭ la evidentaj lingvaj problemoj. Ne multaj alilandanoj scipovis paroli hispane. Kelkaj fuŝparolis vortojn ĵus lernitaj kaj terure prononcitaj okazigante amuzajn miskomprenojn. Mi mem klopodis uzi mian limigitan konon de la franca lingvo, sed kun ne multe da sukceso. Plej ofte afablaj mienoj kaj varmaj manprenoj anstataŭis vortojn.

La etoso estis tre frateca. Por la unua fojo mi havis la okazon rekte rilati kun alilandanoj. Tiu sperto plifortigis miajn konvinkojn pri vera amikeco inter homoj el la plej diversaj devenoj. Entuziasmo kaj eŭforio ŝvebis super la stadiono, sed bedaŭrinde miksita kun sento de antaŭtimo kaj streĉo. Dum la tuta tago oni konstante aŭdis alarmajn novaĵojn pri armea ribelo. La registaro asertis ke ĉio estis sub kontrolo, sed ne multaj estis konvinkitaj pri tiu aserto. Kiam la junuloj pretiĝis por la gimnastikaj ekzercoj, unu el la organizantoj morne anoncis: “Faŝistaj manoj sabotis la elektran instalaĵon. Ni solvos la problemon kaj morgaŭ ĉio estos preta por la inaŭguro de la Ludoj”.

Paralele kun la sportaj konkursoj organiziĝis Kultura Olimpiado kaj estis preparitaj multnombraj folkloraj prezentadoj. Inter la partoprenantoj de la kulturaj aktivaĵoj troviĝis la famkonata violonĉelisto Pau Casals.

La vespero de la 18-a de julio Pau Casals direktis la provludon de la Naŭa Simfonio de Beethoven kiun la orkestro, kunlabore kun la kantistoj de fama Barcelona Ĥorsocieto (Orfeó Gracienc), devis ludi la morgaŭon en la Greka Teatro de Montjuic okaze de la inaŭguro de la Olimpiado. Dum la provludo prezentiĝis oficialulo kiu per ekscitita voĉo diris, “Ĉesigu la ludprovon. Ni estis informitaj ke ĉinokte okazos armea ribelo en la tuta lando. La koncerto kaj la Olimpiado estas nuligitaj. Tuj forlasu la ejon.”

Je tiu anonco Casals forte konsterniĝis. Li sin turnis al la muzikistoj kaj kantistoj kaj diris: “Mi ne scias kiam ni renkontiĝos denove; mi proponas al vi ke antaŭ la disiĝo ni ĉiuj kune ludu la simfonion”, kaj levigante la taktobastonon daŭrigis la provludon kulminante je la fina parto kiu tekstas jene:

Jen brakumo al milmiloj,
jen ĉi kis’ al tuta mond’!
Fratoj! super stela rond’…

“Kia emocia momento! Kaj kia kontrasto” memoris la majstro kelkaj jaroj poste. “Ni kantis la subliman himnon de la frateco, dum sur la stratoj de Barcelono, kaj de multaj aliaj urboj, prepariĝis lukto kiu tiom da sango devus verŝigi”.

La ĥorgrupo ankaŭ estis provludinta la himnon de la Popola Olimpiado verkita de la poeto Josep María de Sagarra. Tiu himno devis esti kantata antaŭ miloj da personoj precize la 19-an de julio:

Sub la blua ĉielo
la sola trafa vorto estas
ĝojkrio, Paco!

Sed anstataŭ aŭdi la himnon de la paco, en tiu tago la barcelonanoj aŭdis la sonon de senĉesa pafado, kaj je la kvina kaj kvarono matene, korŝiran alvokon per la Barcelona radiostacio: “Barcelonanoj, la timita momento jam alvenis; la armeo, perfidante sian honorparolon, ribeliĝis kontraŭ la Respubliko. Por la barcelona popolo alvenis la horo de la grandaj decidoj kaj grandaj oferoj: detrui la ribelitan armeon. Ĉiu civitano estu preta por plenumi sian devon. Vivu la Respubliko!”

Multaj el la atletoj kiuj venis por la Popola Olimpiado, aktive partoprenis en la lukto kontraŭ faŝismo; kelkaj el ili neniam plu tretus la arenon de stadiono. Tiel finiĝis, antaŭ ol ĝi komenciĝis, la esperplena Popola Olimpiado de Barcelono, preparita kun tiom da entuziasmo kaj amo fare de bonvolaj homoj kiuj sincere kredis en la humanisma olimpia idealo.

Comments

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 1, 2016

Oh, wonderful. The "People's Olympics" of 1936. Never happened, though. The Civil War happened to break out on the very day they were scheduled to begin. I guess Hitler might have asked Franco to be a good sport and do him a favour, since the Berlin Olympics were about to begin as well. So much for "No pasarán" and the usual anti-fascist garbage...

Speaking of which,

here's a snapshot from the Bengali famine of 1943, when close to 5 million people died of starvation, malnutrition and disease, because the anti-fascist Brits, "in order to keep India British" (as John Cleese might put it) and guarantee it wouldn't fall into the hands of the Japanese, took tens of thousands of tons of grain to feed its troops and allies, leaving millions of Indians to starve and die... When entreated upon, the "great man" said, “Famine or no famine, Indians will breed like rabbits.” The Delhi Government sent a telegram to him painting a picture of the horrible devastation and the number of people who had died. His only response was, “Then why hasn’t Gandhi died yet?"

Save yourself the embarrassment and don't get me started on the history of "worker's sport" and of those "Olympics" in particular... it's an ugly picture as well

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 1, 2016

Here, have another quote from the second-in-command who saved the world from fascism. (You remember nº1, don't you? The guy who dropped the bomb?)

“I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits.” -Winston Churchill

Reddebrek

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Reddebrek on November 1, 2016

Vi ne komprenas la vortojn de ĉi tie artikolo. Do kial vi esperos al atingi per viajn komentojn? Ĉu vi estas freneza aŭ nur stultulo?

Serge Forward

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Serge Forward on November 1, 2016

Nization, that's a derailment and you are an admin: no flaming . You didn't even read the article but decided "Oh look, sport... that's my pet peeve so I'll gob off about it yet again even though I don't have a scooby what it's on about."

Forfik iĝ u you no flaming .

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 2, 2016

And I just found out that "derailment" is a term coined by a most repugnant Nazi, Carl Schneider (https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schneider) whose tenure as professor of Psychiatry at Heidelberg University happened to span from 1933 to 1945 ("He would sometimes put forward two possible ways of helping a patient – one of them 'work therapy', and the other to sterilize or kill them"). Not that I would trust a Nazi's (or your) judgment about what constitutes "slippage of ideas further and further from the point of a discussion", though it does seem you do have a lot in common with the purveyors of neo-Nazi Newspeak, big boy... can't say I find it surprising, merely tedious confirmation of the obvious.

So congratulations: you've just proved yourself to be a worthy spiritual heir of Herr Schneider and thus fully deserve the title of honorary SA (Sad Anarchist) member...

Come to think of it, the image accompanying your nick does look rather Brownshirted...

Steven.

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Steven. on November 2, 2016

Serge, this is no flaming forum so consider this a warning.

You are right though that those comments by N are completely irrelevant and are strawman aimed at a figment of his own imagination.

N, you need to lay off the abuse as well so this is a warning for you. And as for the completely spurious and ridiculous Nazi comparisons, cut that out as well. It's particularly idiotic in that a German did not coin what is a standard word in English which has been around since the 1800s

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 2, 2016

Si non è vero, è ben trovato ("even if it is not true, it is well conceived")

Be that as it may, in this neck of the woods the term (which I haven't encountered before posting on libcom, more's the pity) seems to be used mainly to discourage free debate and expression of unorthodox opinions.

What's really idiotic (and police-pathetic), however, is to imply that by expressing one's dislike for some of the content of certain postings or simply criticising the views they put forward, one is "derailing" (i.e., engaging in the PC-libertarian friendly equivalent of mainstream terrorism) and must be stopped by any means necessary. Indeed, the use of the term brings to mind images of "innocent" (Nazi?) trains that would have safely reached their destinations had it not been for the ruthless saboteurs of the Résistance. Nonetheless, the image is completely false regardless of the side one chooses to take, because unless otherwise proven, we're all on equal footing here and have access to the same weapons (kind of like sports, innit? You being the ref and that...)

Reddebrek

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Reddebrek on November 2, 2016

Kial vi povas kritiki io, se vi ne povas leĝas ĝin? Mi konas ke vi ne povas leĝi tekstojn en la esperanta lingvo, do viaj vortoj estas senutila vento.

Mi demandas denove, Ĉu vi estas freneza aŭ nur stultulo?

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 2, 2016

As a matter of fact, I did read the article, in Spanish.
(http://www.nodo50.org/esperanto/artik33es.htm). But I didn't need to do so to know in advance that it was a fairy tale full of shit that would have done many a Stalinist proud. What's really telling, though, is how "anarchists" swallow Stalinist garbage hook, line and sinker. All the more reason to avoid the vast majority of them like the plague.

And by the way, Mr "Security Guard", I don't read or speak Esperanto. I leave that to those who want to limit their conversations to like-minded closed-circuit souls capable of unashamedly posting such extremely poor packs of lies as this one...

My goodness, if you lot weren't so predictable, you could actually be fun... sigh

Reddebrek

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Reddebrek on November 2, 2016

nization

As a matter of fact, I did read the article, in Spanish.
(http://www.nodo50.org/esperanto/artik33es.htm). But I didn't need to do so to know in advance that it was a fairy tale full of shit that would have done many a Stalinist proud. What's really telling, though, is how "anarchists" swallow Stalinist garbage hook, line and sinker. All the more reason to avoid the vast majority of them like the plague.

.

So you read the article in Spanish, and yet still failed to give any of your comments a shred of relevance, hey? But you didn't need to read it in any language, any way because somehow you already know what it says? I hope your Spanish is better than your English, because that don't make no sense, unless your letting slip that your some kind of psychic.

And by the way, Mr "Security Guard", I don't read or speak Esperanto. I leave that to those who want to limit their conversations to like-minded closed-circuit souls capable of unashamedly posting such extremely poor packs of lies as this one...

So you don't have time for Esperanto? (ili diris dum komenti en esperton fadenon) And your making this fact known by commenting in a thread in Esperanto language section. Your one of those dreary types who finds logic and consistency oppressive aren't you.

Reddebrek

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Reddebrek on November 2, 2016

By the way, for those who don't speak Esperanto or Spanish, Nization is lying to cover themselves here. They have not read this article, I know because the first line of the first comment was telling us all that the Peoples Olympics never happened because of the Spanish civil war. An odd thing to bring up since that's covered in the article at length.

Secondly Niza keeps saying this article is false but doesn't provide any evidence. For good reason, this is a personal account of someone who was there at the time, meaning Niza would have to do the impossible and disprove Eduardo's recollections. Of course since Niza can't disprove it the correct response is to withdraw the accusation but well that isn't going to happen.

Thirdly, Niza makes the claim that this is a Stalinist article(but again can't provide an example), which is absurd and insulting to the author Eduardo Vivancos. Eduardo was a member of an Anarchist youth group the FIJL and in 1936 joined the CNT. During the civil war Eduardo joined the Durruti Column and was forced to flee to France in 1939 for his activities.

So in order to cover for their wounded pride Niza is willing to lie about the record of a man who was nearly killed for his commitment to the struggle. But then again he did sign up for a sporting event so Eduardo is clearly the devil incarnate.

Serge Forward

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Serge Forward on November 2, 2016

It's a fair cop, Steven. I'll mind my Ps and Qs.

From their comments, Nization clearly did not read the article (in any language) then goes on to post non sequiturs and make unfounded attacks on the author. Is this nonsense something we'll have to put up with every time anyone submits an article that mentions sport in any way? If, as it appears to be the case, that Nization has deep-seated personal issues about sport, then I would not be unsympathetic. Threads such as this however, in a language he doesn't understand, is really not the place for Nization to be offloading.

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 2, 2016

Too many countertruths to be worth answering at length. But you read in my words whatever you like, Reddebrek.

I haven't said the article was "Stalinist" itself (though the heaping of praise on the crypto-Nazi Coubertin as "a great humanist" is a legend the Stalinists spent a great deal of time and effort on during the thirties, when they were hell-bent on joining all bourgeois international institutions and events, seeing that war was just around the corner). Nor did I say its author was either, though to be perfectly honest, it could well have been written by a slightly more literate than average Stalinist. At least the CNT and the POUM had (for a while, anyway) serious misgivings about taking part in the Olimpiada Popular (not a trace of that to be found in the articles you post on the subject, though. Not that you would know about that or, in all likelihood, mention it if you did, as you are too busy making "worker's sport" look cool. Incidentally, the reactionary, racist and mysoginist Coubertin thought "worker's sport" was many times better than workers not taking part in sports, and reckoned -correctly- that it would be a short-lived phenomenon).

Your comments about me giving a fuck about Vivanco or his life and times are merely your way of using someone else's track record to cover up your own inanities. As if thousands of Stalinists weren't forced to flee to France or nearly got killed for their commitment to the struggle... but, of course, that seems to be enough to absolve anyone in your book...

For the time being, since I can't beat you (or be bothered to), and I certainly ain't gonna join you, I'll just limit myself to enclosing this image dedicated to all governments, and in particular to the 1936 Spanish Popular Front government and its anarchist ministers...

admin: female nudity removed

Serge Forward

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Serge Forward on November 2, 2016

Seriously, mods... can one of you split Nization's attempt to turn a serious library post into a toilet (and the comments of those that responded) into a new thread that links back to the original. Ta.

Steven.

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Steven. on November 2, 2016

N, don't post nude photos of women on libcom, if you must, do on your bedroom wall. Do it again and you're banned.

Mark.

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Mark. on November 2, 2016

Could the graphic image in his first post be removed? There might be a place for it but it has no relevance to the subject of this thread.

Reddebrek

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Reddebrek on November 2, 2016

nization

Too many countertruths to be worth answering at length. But you read in my words whatever you like, Reddebrek.

I haven't said the article was "Stalinist" itself (though the heaping of praise on the crypto-Nazi Coubertin as "a great humanist" is a legend the Stalinists spent a great deal of time and effort on during the thirties, when they were hell-bent on joining all bourgeois international institutions and events, seeing that war was just around the corner).

Yes you did, do you not even read your own comments?

But I didn't need to do so to know in advance that it was a fairy tale full of shit that would have done many a Stalinist proud. What's really telling, though, is how "anarchists" swallow Stalinist garbage hook, line and sinker.

In English this means your calling this article Stalinist. and the author one too. Your just trying to weasel out of it now. Indeed your so dishonest that you repeat your Stalinist claim just after you deny it.

Nor did I say its author was either, though to be perfectly honest, it could well have been written by a slightly more literate than average Stalinist.

At least the CNT and the POUM had (for a while, anyway) serious misgivings about taking part in the Olimpiada Popular (not a trace of that to be found in the articles you post on the subject, though.

Yeah, I'm not the author so it would be pretty dishonest of me to insert my own commentary. I know that's what you do all the time but I guess I'm just more mature than you, since I'm apparently willing to tolerate the existence of work not 100% in step with my ideological outlook.

Not that you would know about that or, in all likelihood, mention it if you did, as you are too busy making "worker's sport" look cool.

Actually I'm currently busy adding Esperanto language texts to the site on various topics. You checked out my profile to make lazy Ad hominems. But I'm not really surprised your paranoid and delusional as well as obsessive.

Incidentally, the reactionary, racist and mysoginist Coubertin thought "worker's sport" was many times better than workers not taking part in sports, and reckoned -correctly- that it would be a short-lived phenomenon).

Err, you might want to rephrase this as it doesn't make sense at all. The two parts of this sentence don't appear to have any connection other than sport. But incidentally what does this have to do with a man's recollections of the period? This and none of your comments seem to understand this simple fact. This is a personal recollection, so unless your trying to say Eduardo was wrong at the time none of your criticisms are actual criticisms, they're just nasty words you've typed out to try and win a moralistic argument that you yourself have started, and laughbly claimed to be above it all.

Your comments about me giving a fuck about Vivanco or his life and times are merely your way of using someone else's track record to cover up your own inanities. As if thousands of Stalinists weren't forced to flee to France or nearly got killed for their commitment to the struggle... but, of course, that seems to be enough to absolve anyone in your book...

Absolve them of what? Your not saying anything of relevance. What is the crime that Eduardo has done to warrant your incoherent tirades? You've accused him of writing a Stalinist tract. Even though you haven't or can't read it. Now your saying you have no issue with him at all? Again if I didn't know your just trying to protect your wounded pride I'd have no choice but to assume you don't actually understand the concepts of logic.

We all know the answer though really, Eduardo publicly stated that he liked something you hate, therefore he and anyone else a slither closer to him than you must suffer character assassination. Funnily enough now that I think about it that's a time honoured Stalinist tactic too, as is throwing logic out the window to attack every point of perceived vulnerability.

Mi pensas ke estas tre interesa.

For the time being, since I can't beat you (or be bothered to), and I certainly ain't gonna join you, I'll just limit myself to enclosing this image dedicated to all governments, and in particular to the 1936 Spanish Popular Front government and its anarchist ministers...

You know you keep saying you can't be bothered, but that's just another lie isn't it. You don't leave, you just come back again and make another hostile and bitter comment that doesn't touch on anything of substance.

I'm guessing that since I have responded to you that in a few hours I'll have yet another reply from you of this kind with at least two statements of intent to leave.

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 5, 2016

Omigosh! The last thing to cross my mind was that you'd zero in on the "nudity" (Victorian and PC sensibilities unite!). Other than that, I think it would be far more likely to find pictures of naked women (or men) on other poster's walls than on mine, perhaps in suitable socialist-realist style. But then again, maybe not. Not to mention disgusting sporting calendars full of scantily clad men...

Serge Forward

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Serge Forward on November 5, 2016

Strange to be quoting myself but can one of the mods please sort this out.
Serge Forward

Seriously, mods... can one of you split Nization's attempt to turn a serious library post into a toilet (and the comments of those that responded) into a new thread that links back to the original. Ta.

Also, that picture of the corpses is foul and, beyond whatever goes on in nization's mind, has zero relevance to the thread. Can one of you sort that as well. Cheers.

Fleur

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Fleur on November 5, 2016

Ditto what Serge said. Maybe put it in a thread entitled 101 reasons why sport ruins everything and why people who don't hate sport with the ferocity of 10 tornadoes are fash. I have suspicion that this poster is a gadfly incarnation of a previous poster but even so...

Also, I agree with the posters who have asked for the removal of the pictures of the bodies. It has absolutely nothing to do with the article and is utterly disrespectful to the victims of the Bengal Famine to use an image such as this just to advance nization's completely asinine argument.

nization

7 years 8 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by nization on November 6, 2016

Now, now kiddies. No need to call on the grown-ups to bail you or your imaginary delicate sensibilites out... I'm more than happy to supply you with images more suited to your inclinations:

And just to avoid you jumping to any unwarranted conclusions:

johnsnows

7 years 7 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by johnsnows on December 7, 2016

What about the famine? Are we discussing the pics of naked girls? Cause this pic is stiring my imagination more than others:

Can you imagine being one of those poor people? Starvation and poverty... What was there wrong with the management at those time? I study the subject the second year and write my dissertation on the topic for personal statement writing page.
Blessings, John

Serge Forward

7 years 7 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Serge Forward on December 7, 2016

Again mods, can someone please clean up this page by ditching all the irrelevant stuff and spam.

lucyda

7 years 6 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by lucyda on January 24, 2017

is the article in Spanish??remember reading a similar piece in English for my piece..anyways..this looks like Spanish but still have doubts about it..do you mind mentioning in what language is this article written??

Steven.

7 years 6 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Steven. on January 24, 2017

lucyda

is the article in Spanish??remember reading a similar piece in English for my piece..anyways..this looks like Spanish but still have doubts about it..do you mind mentioning in what language is this article written??

this is Esperanto